15 August 2008

Stan umysłu osoby z doktoratem: Wiem, że nic nie wiem

No comments: