22 December 2012

Blog - krakowska reaktywacja (cz.3)Pewne miejsca się nie zmieniają i ludzie tam wciąż ci sami.  Choć tylko raz na cztery lata...

No comments: