16 November 2007

Moja wizja rzeczywistosci jest jedyną dla mnie obowiązującą, żadnej innej nie przyjmuję do wiadomości...

No comments: