26 August 2007

Ślimacze postępy w remoncie

Tak nam to strasznie wolno idzie, że aż wstyd nawet się odzywac. Tym niemniej zmiany na lepsze dają się czasami zauważyc. Tak na przykład w tej chwili wygląda pokój Samie:

No comments: