31 August 2007

Patrz uważnie pod nogi, a zobaczysz słońce i księżyc i gwiazdy


No comments: