31 January 2008

Ułożony postęp

To, co łatwe już jest do siebie dopasowane, najgorsze nadal przed nami. Ale przynajmniej kawałków trochę ubyło i mieszczą się już teraz w kadrze. ;)))

No comments: