01 January 2008

Zapowiedź rychłej przyjemności

Już w lutym wybieramy się na wystawę malarstwa Fridy Kahlo w PMA!

No comments: