04 October 2008

Przedpołudniowy spacer po okolicy (oczywiście z aparatem w dłoni)


No comments: