09 January 2010

Times Square, czyli kolorowy zawrót głowy

No comments: