11 December 2007

Happy Chanukkah

Filadelfia, kampus UPenn, 11 grudnia 2007 około godziny 19.

No comments: