29 September 2007

A tak poza tym, to była to najzwyklejsza sobota...

Tim i Jessie w drodze na festyn motocyklowy.

No comments: